Pembekalan Kerja-Kerja Pembinaan Dan Menyiapkan Pusat Pengumpulan Dan Pengedaran Ikan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persatuan Nelayan Kawasan Satang Biru Kuching

Lot 4080, Sukma Commercial Centre, Jalan Sultan Tengah, 93050 Kuching Sarawak