Pembekalan Menghantar Dan Mengujiterima “Blast Freezer” Untuk Pusat Pengumpulan Dan Pengedaran Ikan (CCDC) Persatuan Nelayan Kawasan Satang Biru Kuching, Sarawak

Temporary Unavailable